Daha iyi sağlık, hayattaki en küçük unsurlarla başlar. Artık Türkiye’de bulunan Q-Life ile yaşamın yakıtı hidrojen deneyimini keşfedin

Blog

Kardiyovasküler hastalıklar dünya üzerinde en yüksek hastalık ve ölüm oranına sahiptir. Enflamasyon dengesizliğinin nedeni ve sonucu olarak ortaya çıkan hücresel sapma ve patolojik durumlar kardiyovasküler hastalıklara yol açar, buna da aslında seçilen kötü yaşam tarzı sebep olmaktadır. Bu konu üzerinde yıllardır yapılan yoğun araştırmalara ragmen hala güvenli ve etkili bir önleyici metod ve tedavi yoktur.

Ayrıca, kanseri yenen kişilerde en çok rastlanan hasar, radyasyona bağlı kardiyovasküler hasar bulgularıdır. Kardiyovasküler hasarlar ve kalp hastalıklarından sorumlu tutulan diğer faktörler arasında oksidatif stres, enflamasyon ve epigenetik değişiklikler sayılabilir. Kalp gibi akciğerler de iltihaplanmayla sonuçlanabilen radyasyon hasarlarına karşı çok duyarlıdır. Daha çok sayıda araştırma sonuçları ortaya çıktıkça moleküler hidrojenin kalbi korumakta çok yararlı olduğu bulunmaktadır.

“Ortalama her 38 dakikada bir kişi kardiyovasküler hastalıktan ölmektedir. 2016 verilerine göre kardiyovasküler hastalığa bağlı günde 2,303 ölüm.”

İstatistiklere göre kardiyovasküler ve onkolojik hastalıklar % 93’le dünya çapında en yüksek hastalık ve ölüm oranına sahiptir. Kanser hastalarının (onkolojik) tedavisinde en yaygın uygulanan tedavi metodu radyoterapi, iyonlayıcı radyasyon kullanır. Bu tedavi kanser hücrelerinin ölümüne yol açar ve hastayı bu şekilde iyileştirir.

Ancak, kanserli hücrelerin ışınlanması sırasında onları çevreleyen sağlıklı hücreler de yanlışlıkla etkilenebilir, bu da radyasyon kaynaklı kalp hastalıkları da dahil birçok komplikasyona yol açabilir. Moleküler hidrojenin radyoterapi hastalarının hayatını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.

Yakın zamanda, moleküler hidrojen preklinik ve klinik çalışmalarda radyasyon kaynaklı kalp hastalığı, iskemi-reperfüzyon hasarı, miyocart ve beyin enfarktüsü, kalp storajı, kalp nakli vb. gibi oksidatif ve yangısal stres bağlantılı değişik hastalıklar üzerinde incelendi. Bulgular Moleküler Hidrojenin vücudun iyileşme sürecindeki olumlu etkilerinin yanısıra kalp hastalıklarını önleyici etkisi olduğunu gösteriyor.

MOLEKÜLER HİDROJEN KALBİNİZİ NASIL KORUYABİLİR

MOLKEÜLER HİDROJEN OKSİDASYONA NEDEN OLAN SERBEST RADİKALLERİ YOK EDER

Moleküler hidrojen (H2) ışınlama işleminin sebep olduğu hastalıklar da dahil birçok Reaktif Oksijen/Nitrojen Türevlerine (ROS/RNS) bağlı hastalıkları tedavi edecek büyük potansiyele sahip etkili ve toksik olmayan bir molekülü temsil eder.

Dahası, H2’nin koruyucu etkileri kardiyak fibrozis, hepatik hasarlar, nöronal hastalıklar, radyasyon kaynaklı hastalıklar, diyabet vb. gibi serbest radikallerin tesadüfen karıştığı patolojik durumlarda da incelenmiştir.

İskemi ve sonrası kalpte reperfüzyon doku tahribatına sebep olan muazzam sayıda serbest radikalin ürediği diğer bir durumu tanımlar. Yapılan çalışmalar H2’nin toksik ROS/RNS’in (Serbest radikaller) negatif etkilerini yatıştırdığını/hafiflettiğini destekliyor. Gerçekten, moleküler hidrojen çok tehlikeli olan Hidroksil Serbest Radikalini arayıp bulan seçici bir antioksidandır.

3d medical background with male figure with brain and dna strands Free Photo

HİDROJEN HÜCRELERE NÜFUZ EDECEK KADAR KÜÇÜKTÜR

Moleküler hidrojen (H2) ışınlama işleminin sebep olduğu hastalıklar da dahil birçok Reaktif Oksijen/Nitrojen Türevlerine (ROS/RNS) bağlı hastalıkları tedavi edecek büyük potansiyele sahip etkili ve toksik olmayan bir molekülü temsil eder.

Dahası, H2’nin koruyucu etkileri kardiyak fibrozis, hepatik hasarlar, nöronal hastalıklar, radyasyon kaynaklı hastalıklar, diyabet vb. gibi serbest radikallerin tesadüfen karıştığı patolojik durumlarda da incelenmiştir.

İskemi ve sonrası kalpte reperfüzyon doku tahribatına sebep olan muazzam sayıda serbest radikalin ürediği diğer bir durumu tanımlar. Yapılan çalışmalar H2’nin toksik ROS/RNS’in (Serbest radikaller) negatif etkilerini yatıştırdığını/hafiflettiğini destekliyor. Gerçekten, moleküler hidrojen çok tehlikeli olan Hidroksil Serbest Radikalini arayıp bulan seçici bir antioksidandır.

MOLEKÜLER HİDROJEN OKSİDASYONA NEDEN OLAN SERBEST RADİKALLERİ YOK EDER

Moleküler hidrojenin bir tedavi edici antioksidan olarak avantajlı fiziko kimyasal özellikleri vardır. Elektriksel nötr olduğu için sabittir. Evrendeki en küçük moleküldür böylece hücrelerin aküsü olan mitokondriyaların derinine kadar nufüz edebilir. Aynı şekilde, hücre zarına ve organlara kolayca nüfuz edebilir.

Ayrıca hidrojen fizyolojiyi, vücut ısısını, kan basıncını, pH veya pO2’yi etkilemez ve klinik yönden etkili dozajın çok üstündeki miktarlarda dahi toksik değildir. Bu da moleküler hidrojende doz aşımı olamaz demektir.

Antioksidan etkisi ve hidrojenin hücrelere derinlemesine nüfuz etme kabiliyetinin yanısıra Hidrojen, sitoprotektif açıdan enflamasyonun azaltılması ve sinyal yolağı modülasyonunda faydalı etkilerini ortaya koymaktadır. Bu, vücudun daha çabuk iyileşmesine yardım ediyor demektir.

Bildiğiniz gibi, vücutta fazla miktarda serbest radikal bulunması iskemi-reperfüzyon hasarı, kalp nakli sırasında greft storajı, ayrıca radyasyon kaynaklı kalp hastalığı gibi birçok kardiyovasküler hastalığın sebebi olarak görülmektedir.

Oksidatif stresin oluşmasını önlemek veya en azından hafifletmek bakımından yüksek ROS seviyelerinin düşürülmesinde moleküler hidrojenin etkili olduğu anlaşılmıştır. Çalışmalar H2’nin oksidatif strese bağlı birçok hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar da dahil, tedavi edebildiğini göstermiştir. Ancak, optimal veriliş metodu, optimal doz ve sıklığın belirlenmesi ve H2’nin gerçek klinik etkisiyle ilgili daha fazla araştırmaya hala ihtiyaç vardır.

En iyisi, moleküler hidrojenin çeşitli biçimlerde sisteme alınabilmesidir. Moleküler hidrojen teneffüs yoluyla alınabilir, hidrojenden zengin su içilebilir, Hidrojenden zengin tuz solüsyonu serum olarak alınabilir, dışardan H2 buharı olarak veya H2 banyosu yaparak alınabilir.

Neden kalbinizi korumak için bir deneme yapıp moleküler hidrojeni sağlık programınıza dahil etmeyesiniz. Bakın göreceksiniz hem vücudunuzun su ihtiyacı daha iyi karşılanacak hem de sağlığınız seviye atlayacak.

Kaynakça

Iсhіhаrа M, Sоbuе S, Ito M, Itо M, Hirayama M, Ohno K. Bеnеfісіаl bіоlоgісаl effects аnd thе underlying mесhаnіѕmѕ of mоlесulаr hydrogen—comprehensive rеvіеw of 321 оrіgіnаl articles. Med Gаѕ Res. 2015;5:12. dоі: 10.1186/s13618-015-0035-1

Ohtа S: Rесеnt progress tоwаrd hуdrоgеn mеdісіnе: роtеntіаl оf mоlесulаr hуdrоgеn for рrеvеntіvе аnd thеrареutіс applications. Curr Pharm Dеѕ 2011; 17: 2241-2252.

Hydrogen Waterhttрѕ://www.nаturе.соm/аrtісlеѕ/nm1577
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146674
httрѕ://www.kаrgеr.соm/Artісlе/FullTеxt/489737
httрѕ://www.nсbі.nlm.nіh.gоv/рmс/аrtісlеѕ/PMC5731988/